Johtaminen - palvelutuotteet

Strategisen johtamisen suurimmat haasteet ovat strategian toteutuksessa, eli siis johtamisessa. Kaikkien tehtävänä, mutta johdon vastuulla ovat strategian ja liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen. Johtaminen on oman toiminnan, vuorovaikutuksen ja yhteistyön hallintaa. Tuemme johtamista kehittämällä osaamista, johtamisjärjestelmää sekä osallistumalla itse johtamiseen. Ota yhteyttä! – keskustellaan palveluidemme soveltamisesta tarpeisiinne.

1. Johtamisjärjestelmän/-mallin kehittäminen

Toimivan johtamisjärjestelmän kautta systematisoidaan koko yrityksen strateginen johtaminen. Selkeä johtamisjärjestelmä yhdistää omistajien, hallituksen ja operatiivisen johdon näkökulmat siten että voidaan keskittyä strategian toteutukseen ja tulosten saavuttamiseen. Johtamiskäytännöt viedään rakenteisiin, prosesseihin ja toimintamalleihin, osaksi organisaation johtamisen arkea.  

2. Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Hyvä hallitustyöskentely on yrityksen tärkeä menestystekijä toimeenpanevan johdon selkänojana, sillä strategisten päätösten vaikutukset ovat yleensä merkittäviä ja pitkäaikaisia. Hallitus hyväksyy strategian ja valvoo sen toteutumista. Palveluumme kuuluvat hallitustyöskentelyn arviointi, kehittäminen ja tukeminen/osallistuminen.

3. Johtoryhmätyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Avainhenkilöistä koostuva johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa, synkronoi toimintoja ja johtaa käytännössä liiketoimintasuunnitelman toteutusta. Tehokas johtoryhmätyöskentely motivoi, kehittää myönteistä yrityskulttuuria ja varmistaa onnistumisen. Palveluumme kuuluvat johtoryhmätyöskentelyn arviointi, kehittäminen ja tukeminen/osallistuminen.

4. Esimiestyöskentelyn kehittäminen

Esimiestyö on johtamisen kulmakivenä strategian toteuttamisen ja työmotivaation peruselementti. Kehityskeskustelu voi toimia hyödyllisenä välineenä, mutta ennen muuta esimiestyö on jatkuvaa ja tavoitteellista ihmisten välistä yhteistyötä. Hyvä esimiestyö tukee ja poistaa onnistumisen esteet. Palveluumme kuuluu esimiestyön kehittäminen strategian toteutuksen näkökulmasta. 

Johtaminen on ihmisten ja asioiden johtamista, sekä itsensä ja vuorovaikutuksen hallintaa. Strategian toteutus on johtamisen haaste. Ota yhteyttä, sillä hyvä johtaminen kannattaa!

strategia johtaminen myynti - manvisor
Open chat
1
Hei, paina nuolinappia ja kirjoita viesti manvisorille!