STRATEGIA - JOHTAMINEN - MYYNTI

Strategia, johtaminen ja myynti sekä henkilöstö ovat yrityksen strategisia osaamisalueita. Ihmiset luovat tavoitteet, organisaation, suhteet ja menestyksen. Uskomme ihmiseen yrityksen keskeisenä toimijana. Tavoitteesi saavuttamiseksi autamme strategian, johtamisen ja myynnin kehittämisessä soveltuvia ohjelmistoja hyödyntäen. Näiden osa-alueiden toimivuus ja keskinäinen yhteistyö vaikuttavat oleellisesti yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen. Ihmiset, yritykset ja tilanteet ovat ainutlaatuisia, joten räätälöimme vakioprosessimme tarpeesi mukaiseksi. Lähtökohtanamme on Sinun ja yrityksesi hyöty.,

STRATEGIA

Tahtotila, markkinat, palvelut, tuotteet, resurssit, kilpailuetu, liiketoimintamalli, kehittämistarpeet, toimintasuunnitelmat, …​

JOHTAMINEN

Tavoitteet, hallitus, johtoryhmä, esimiehet, arvot, kommunikaatio, johtamisjärjestelmät, …

MYYNTI

Lisäarvo, aktiivisuus, etiikka, luottamus, positiivisuus, strategialähtöisyys, systemaattisuus, …

strategia johtaminen myynti - manvisor
Open chat
1
Hei, paina nuolinappia ja kirjoita viesti manvisorille!