Myynti - palvelutuotteet

Myynti on oma-aloitteista ja aktiivista toimintaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Autamme strategian mukaisen myyntisuunnitelman, myynnin johtamisen ja myyntityön kehittämisessä. Erinomainen myynti on asiakkaan lisäarvoa, huippuosaamista ja iloinen asia. Ota yhteyttä! – keskustellaan palveluidemme soveltamisesta tarpeisiinne.

1. Myyntisuunnitelman kehittäminen

Hyvä myyntisuunnitelma perustuu yrityksen strategiaan sekä asiakkaiden kokemaan hyötyyn eli lisäarvoon. Myyntisuunnitelmassa valmistellaan myyntityön onnistuminen. 

2. Myynnin johtamisen kehittäminen

Myyntiresurssien johtaminen on prosessi, joka edellyttää toimivaa yhteyttä myynnin, johtoryhmän ja muiden toimintojen välillä. Myyntijoukkueen toimintaa ja oppimista edistävät selkeät tavoitteet sekä avoimuus. Tehokas myynnin johtaminen on kannustavaa ja luo hyvät edellytykset myyntityölle.

3. Myyntityön kehittäminen

Myyntityö on kommunikaatiota ja vaikuttamista. Myyntikulttuuri ja myynnin menetelmät tulee rakentaa yrityksen arvopohjan mukaisesti, sillä luottamus on edellytys, joka ansaitaan avoimella ja kestävällä toiminnalla. Tuotetuntemuksen, substanssiosaamisen ja myyntitekniikoiden lisäksi myyntityössä erityisen tärkeää on oman ajattelun hallinta ja sosiaaliset taidot. Ja näitä taitoja voidaan oppia!

Myynti on ”taidetta” ja ”tiedettä” sekä uutteraa työtä. Valmennamme organisaatioita ja yksilöitä erilaisiin myyntihaasteisiin. Ota yhteyttä, sillä hyvä myyntityö kannattaa!

strategia johtaminen myynti - manvisor
Open chat
1
Hei, paina nuolinappia ja kirjoita viesti manvisorille!