Leimet Oy

Strategian ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

”Strategiatyö Manvisorin kanssa on antanut hyvät lähtökohdat mm. systemaattiselle johtoryhmätyöskentelylle. Liiketoiminnassa pitää olla selvät tavoitteet, joihin päästään valitsemalla selvä strategia ja toteuttamalla sitä. Manvisor on auttanut meitä tässä asiassa.”

Open chat
1
Hei, paina nuolinappia ja kirjoita viesti manvisorille!