Satakunnan Yrittäjät ry

Strategiatyö ja hallitustyöskentelyn kehittäminen

Satakunnan Yrittäjien hallintouudistus käynnistyi vuoden 2018 aikana. Uudessa hallintomallissa hallituksen koko pieneni 35 jäsenestä 10 jäseneen. Hallitustyöskentelyyn haettiin ketteryyttä ja ammattimaisuutta. Uusi hallintomalli otettiin käyttöön 2019 alussa, jolloin uusi hallitus aloitti toimintansa.
Ari sparrasi uutta hallitustamme ja toi konkreettisesti esiin hallituksen roolin ja operatiivisen johdon roolin. Kävimme läpi myös hallituksen strategiset toimintamallit sekä laadimme hallitustyöskentelyyn vuosikellon. Hallitustyöskentelyyn kuuluu myös vuosittainen hallituksen itsearviointi. Hallitustyöskentelyssämme on hyvä henki ja aktiivinen ote.

Open chat
1
Hei, paina nuolinappia ja kirjoita viesti manvisorille!